Xidmətlərimiz

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi (PCC) 2009-cu ildən öz fəaliyyətinə, yerli şirkət və qurumlara təlim, tədris və məsləhətçilik xidmətləri göstərməklə başlamışdır. Qısa zaman kəsiyində PCC Azərbaycanda və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 10-dan artıq eyni profilli şirkətlərlə geniş və dərin münasibətlər yaratmağa müvəffəq olmuşdur.

FƏRDİ KONSULTASİYA
FƏRDİ KONSULTASİYA

Daxili dissonanslara və neqativ emosional vəziyyətlərə gətirən, insan həyatında depressiyaya və ya bacarıqlarının itkisinə şərait yaradan və həyatı hiss etməyə......

Ətraflı

AİLƏ PSİXOTERAPİYASI
AİLƏ PSİXOTERAPİYASI

Ailə münasibətlərinin optimallaşdırmasında, konfliktlərin həllində ailənin köməyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik məsləhətlərin və metodların kompleksidir....

Ətraflı

YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ
YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ

Yeniyetmə konsultasiyasının başlıca məqsədi yaşanan problemin nədən qaynaqlandığını müəyyənləşdirmək, yeniyetmə psixoloq arasında iş birliyinə söykənən güvən əlaqəsini qurmaqdır....

Ətraflı

ABİTURİYENTLƏRİN PSİXOLOJİ HAZIRLIĞI
ABİTURİYENTLƏRİN PSİXOLOJİ HAZIRLIĞI

İmtahanqabağı stressin aradan qaldırılması,imtahanla bağlı düşüncələrin korreksiyası,rahat nəfəs alma texnikaları,planlı və proqramlı imtahana hazırlıq...

Ətraflı

PİS VƏRDİŞLƏRİN PSİXOTERAPİYASI
PİS VƏRDİŞLƏRİN PSİXOTERAPİYASI

Fərdin somatik və ruhi sağlamlığını, ailə,sosial və iş adaptasiyasını pozacaq dərəcədə təsir göstərən davranışlar pis vərdişlər olaraq dəyərləndirilir...

Ətraflı

DAVRANIŞ PSİXOTERAPİYASI
DAVRANIŞ PSİXOTERAPİYASI

Pasiyentin şəxsi konflikt təcrübələriylə maraqlanmadan ortadakı simptomların aradan qaldırılması üzərində dayanaraq, açıq davranışa yönəlmiş terapiya metodudur...

Ətraflı

Psixoloqlar qanvermə aksiyasında iştirak etdilər

Psixoloqlar qanvermə aksiyasında iştirak etdilər

Online iclaslar

Online iclaslar

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri Elnur Rüstəmov institutun xanım əməkdaşları ilə görüş keçirdi.

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun sədri Elnur Rüstəmov institutun xanım əməkdaşları ilə görüş keçirdi.