Xidmətlərimiz

Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzi Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutun nəznində fəaliyyət göstərir. Mərkəz də böyük, yeniyetmə və uşaq şöbəsi mövcuddur. Psixoloji xidmətdən əlavə, mərkəzdə ən müasir psixoloji aparatlardan (QEEG, NEUROFEEDBACK, tDCS və s.) psixodiaqnostika və psixokorreksiya istiqamətində istifadə edilir. Mərkəzdə bütün növ psixoloji problemlərin həm diaqnostikası, həm də korreksiyası həyata keçirilir.

FƏRDİ KONSULTASİYA
FƏRDİ KONSULTASİYA

Daxili dissonanslara və neqativ emosional vəziyyətlərə gətirən, insan həyatında depressiyaya və ya bacarıqlarının itkisinə şərait yaradan və həyatı hiss etməyə......

Ətraflı

AİLƏ PSİXOTERAPİYASI
AİLƏ PSİXOTERAPİYASI

Ailə münasibətlərinin optimallaşdırmasında, konfliktlərin həllində ailənin köməyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik məsləhətlərin və metodların kompleksidir....

Ətraflı

YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ
YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ

Yeniyetmə konsultasiyasının başlıca məqsədi yaşanan problemin nədən qaynaqlandığını müəyyənləşdirmək, yeniyetmə psixoloq arasında iş birliyinə söykənən güvən əlaqəsini qurmaqdır....

Ətraflı

ABİTURİYENTLƏRİN PSİXOLOJİ HAZIRLIĞI
ABİTURİYENTLƏRİN PSİXOLOJİ HAZIRLIĞI

İmtahanqabağı stressin aradan qaldırılması,imtahanla bağlı düşüncələrin korreksiyası,rahat nəfəs alma texnikaları,planlı və proqramlı imtahana hazırlıq...

Ətraflı

PİS VƏRDİŞLƏRİN PSİXOTERAPİYASI
PİS VƏRDİŞLƏRİN PSİXOTERAPİYASI

Fərdin somatik və ruhi sağlamlığını, ailə,sosial və iş adaptasiyasını pozacaq dərəcədə təsir göstərən davranışlar pis vərdişlər olaraq dəyərləndirilir...

Ətraflı

DAVRANIŞ PSİXOTERAPİYASI
DAVRANIŞ PSİXOTERAPİYASI

Pasiyentin şəxsi konflikt təcrübələriylə maraqlanmadan ortadakı simptomların aradan qaldırılması üzərində dayanaraq, açıq davranışa yönəlmiş terapiya metodudur...

Ətraflı

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.