YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ

YENİYETMƏLƏRLƏ PSİXOLOJİ İŞ

Yeniyetmə konsultasiyasının başlıca məqsədi yaşanan problemin nədən qaynaqlandığını müəyyənləşdirmək, yeniyetmə psixoloq arasında iş birliyinə söykənən güvən əlaqəsini qurmaqdır. Yeniyetmələrlə aparılan psixooji konsultasiyanın ilk görüşünə valideynlərin konsultasiyası da daxildir. Yeniyetmələrlə psixoloji konsultasiya prosesində yeniyetmə birinin onun duyğularını duymağa və anlamağa çalışdığını görür. Zaman daxilində o problemi həll etmək üçün mütləq bir yol olacağı duyğusunu dərk edir.Psixoloq ilk seanslarda yeniyetmənin dünyagörüşü ilə bağlı məlumatları əldə edir. O, yeniyetmənin maraq sahələrini,məqsəd və istəklərini,eyni zamanda onun ailəsinə və cəmiyyətə qarşı məsuliyyətlərinin nələr olduğunu və bu məsuliyyətlərini dərk edib,qəbul etməsində yeniyetməyə dəstək verir.

 



12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.