AİLƏ PSİXOTERAPİYASI

AİLƏ PSİXOTERAPİYASI

Ailə münasibətlərinin optimallaşdırmasında, konfliktlərin həllində ailənin köməyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik məsləhətlərin və metodların kompleksidir. Ailə psixoterapiyası ilə bağlı 3 aspekt fərqləndirilir;

1.Ailə mühitinin optimallaşdırılması

2.Qrup terapiyasının tətbiqi ilə psixi və davranış pozuntusundan əziyət çəkən pasiyentə psixoloji təsir.

3.Psixi sağlam şəxslərin ailə münasibətlərinin normallaşdırılması

Üçüncü aspekt tibbi problem çərçivəsindən kənara çıxır və ailə konsultasiyası kimi dəyərləndirilir.

Ailə psixoterapiyasının mərhələləri:

  • Psixodiaqnostika ("ailə diaqnozu"nun qoyulması)


  • Ailə uyğunsuzluğunun psixoterapevtik mexanizmlərinin qavranılması


  • Şəxslərarası münasibətlərin yenidən qurulması


  • Ailənin fəaliyyətində yenidən formalaşdırılmış ailədaxili münasibətlərin reallaşdırılması.12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.