FƏRDİ KONSULTASİYA

FƏRDİ KONSULTASİYA

Daxili dissonanslara və neqativ emosional vəziyyətlərə gətirən, insan həyatında depressiyaya və ya bacarıqlarının itkisinə şərait yaradan və həyatı hiss etməyə ahəngdar şəkildə kömək edən səbəb-nəticə əlaqələrini anlamaq imkanı yaradır. Fərdi konsultasiya insanın həyatında dəyişikliklər yaratmağa, onu müsbət istiqamətə dəyişməyə stimul verir. Burada iki əsasə məqama diqqət yetirilir:

1.Emal etmə – insanın qabiliyyətlərinin bərpası və həyat keyfiyyətini yaxşılaşmadırmaq təcrübəsi.

2.Emal etmənin hədəfi – insana həqiqi arzularını və niyyətlərini anlamaq, özü və xarici dünya ilə  harmoniyada yaşamaq qabiliyyətini qaytarmaq.

Fərdi konsultasiya daha çox kimlərə tətbiq olunar?

  • Daxili narahat edici suallarınına mütləq şəkildə cavab tapmaq istəyənə,


  • Bəzi neqativ proseslərin yaşanma səbəbini öyrənmək istəyənə,


  • Əgər həyat sizə çox çətin görünürsə,


  • Əgər konfliktli situasiyalardan çıxış yolu axtarırsınızsa,


  • Sadəcə olaraq harmoniyada yaşamaq istəyirsinizsə.


O zaman fərdi psixoloq seansları almalısınız.


12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.