Ergenlik Dönemindeki Kriz Durumları Üzerine Bir Araştırma.

Ergenlik Dönemindeki Kriz Durumları Üzerine Bir Araştırma.

Bu araştırmada ergenlik döneminde karşılaşılabilecek kriz durumları ele alınmıştır. Bilindiği gibi ergenlik dönemi, bireyin hayatında gelecekteki gelişimini belirleyen kritik dönemlerden biridir ve çocukluk ve ergenlik arasında bir "geçiş köprü" görevi görmektedir. Ergenlik döneminde kullanılan "kriz" kavramı, çocukluktan yetişkinliğe geçişin ağırlığını, karmaşıklığını ve zorluğunu vurgulamak için kullanılır. Bu araştırmada, ergenlik döneminde yaşanan krizin özelliklerini incelemek amacıyla 13-14 yaş arası ergenler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada ergenlerde kriz durumunun psikolojik analizi, aynı zamanda ayrıca krize müdahale planının hazırlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya toplam 224 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Demografik anketler, Kriz durumunda kullanılan ölçekler ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında katılımcıların kriz durumu belirlenmiş, ikinci aşamada ise kriz oranları yüksek olan katılımcılara Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Aynı zamanda araştırmada yapılan araştırmanın analizi ve elde edilen sonuçlar belirtilmiştir. Böylece araştırmamız sonucunda ergenlerdeki kriz durumuyla ilgili önemli sonuçların ortaya çıkmasıyla birlikte, kriz sırasında müdahalenin rolü bir kez daha doğrulanmıştır. Elde edilen istatistiksel ve bilimsel sonuçlara dayalı olarak bir kriz müdahale programı hazırlanmıştır.Sonuç olarak, sadece ergenlik döneminde değil, insan gelişiminin farklı aşamalarında meydana gelen krizlerin basit bir konu olmadığı, karmaşık psikolojik yapıları ve tezahürleri nedeniyle bir birinden farklı olduğu belirtilmelidir. Kriz hayatın normal akışını bozar, kişinin günlük hayatını etkiler ve onu sistemden çıkarır. Bir insanın hayatı boyunca meydana gelen krizler, kendisi için hala önemli olan ve hayatının merkezinde yer alan değerlerin yeniden yorumlanmasını gerektirir ve onu çevresiyle olan ilişkilerini değiştirmeye motive eder. Krizin başarılı bir şekilde çözülmesi ve bu sorunun üstesinden gelinmesi bir kişi için hayati bir konudur ve aynı zamanda kişi için yeni, olumlu niteliklerin ortaya çıkmasına neden olur

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.