20.02.2021 tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Zoom platformasında Məktəb Psixoloqları üçün Nəzəri və Praktik Təlim Proqramı tədris olunmağa başladı.

20.02.2021 tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Zoom platformasında Məktəb Psixoloqları üçün Nəzəri və Praktik Təlim Proqramı tədris olunmağa başladı.

20.02.2021 tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Zoom platformasında Məktəb Psixoloqları üçün Nəzəri və Praktik Təlim Proqramı tədris olunmağa başladı.

Qeyd edək ki, nəzəriyyə və praktikanı özündə birləşdirən 65 saatlıq təlim proqramı Təhsildə Psixoloji Xidmətə Dəstək Mərkəzinin direktoru, BDU-nun doktorantı, müəllimi, psixoloq Mətanət Əliyeva və həmin mərkəzin əməkdaşı, BDU-nun müəllimi, klinik psixoloq Mələk Allahverdiyeva tərəfindən tədris olunur.

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

12 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə bağlı məlumatların konfidensiallığının qorunması istiqamətində tədbirlərin

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

10.05.2022-ci il tarixində Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Psixoloji Xidmət və Reabilitasiya Mərkəzinin iclası keçirildi.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.

İrandan dəvət etdiyimiz mütəxəssislər ilə Azərbaycanda yenə ilkə imza atdıq.