Kurslar

ÜMUMİ PSİXOLOGİYA

Müddət: 32 saat
Başlanma Tarixi: 2015-05-28

ÜMUMİ PSİXOTERAPİYA

Müddət: 32 saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

PSİXOANALİZ

Müddət: 32 saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

KLİNİKİ PSİXOLOGİYA (KP)

Müddət: 32 saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

PSİXOLOJİ KONSULTASİYA

Müddət: 32 saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

AİLƏ PSİXOLOGİYASI

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

ART TERAPİYA

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

İTB (İnsan Tanıma Bacarığı)

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

İDARƏETMƏ PSİXOLOGİYASI

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

PSİXOLOJİ TƏKMİLLƏŞMƏ KURSU (PTK)

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

FİZİOQNOMİYA (ÜZ CİZGİLƏRİNƏ GÖRƏ İNSAN XARAKTERİ)

Müddət: saat
Başlanma Tarixi: 0000-00-00

Psixoloqa Sual Ver